ONTHEBBEN

‘Latent Project’

Het zit in de natuur van de mens in onze Westerse cultuur zich te omringen met vele materiële zaken. Spullen die het leven kunnen veraangenamen en vergemakkelijken. Steeds meer komt het besef dat materieel bezit maar in beperkt mate bijdraagt tot persoonlijk geluk. Echter afscheid nemen van zaken waaraan met gehecht is, is niet gemakkelijk! Ondergetekende is eveneens  ervaringsdeskundig.

  • Opruimgoeroe Marie Kondo beoogt mensen in het opruimproces bij te staan.
  • Ook Ontspullen is een van de vele initiatieven.
  • Educos wil in de toekomst haar steentje bijdragen.

Bestudeer deze prachtige tekening van Paul van Mil maar eens en bedenk wat van de veelheid aan afgebeelde zaken daadwerkelijk weg zou kunnen.

 

-->