Gratis individueel Taal & Rekenen oefenen

Gratis gebruik van Prowise Learn
op Curaçao, Caribisch Nederland en in Suriname!

Individuele hulp taal, rekenen en Engels voor uw al leerlingen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting TienTotZestien ondersteunt het onderwijs op Aruba, Curaçao, Bonaire als in Suriname het (digitaal) op diverse manieren. In nauwe samenwerking met Prowise zijn wij tot een overeenkomst gekomen om Prowise Learn (voorheen Oefenweb), bestaande uit de individuele, online adaptieve oefenprogramma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birdsgedurende schooljaar 2022-2023 gratis beschikbaar te stellen voor het gehele onderwijs op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Suriname.
De programma’s kunnen naast vrijwel elke bestaande reken- en taalmethode gebruikt worden!

Hoe kan ik aan de slag?

Alléén scholen (in Suriname, op Curaçao, Bonaire en Aruba) kunnen aangemeld worden voor een gratis licentie. Dat geldt dus niet voor individuele personen. Om te starten met Prowise Learn is een schoollicentie noodzakelijk. Daarnaast krijgt elke leerling, die daarvoor in aanmerking komt een account.

Prowise Learn (voorheen Oefenweb) maakt adaptieve online oefenprogramma’s waarmee leerlingen automatisch op eigen niveau kunnen oefenen. Met de applicaties Rekentuin, Taalzee ervaren ook leerlingen, die moeite hebben met rekenen en taal succes!. Zo blijven ze steeds weer gemotiveerd.

De applicatie Words & Birds is een speciaal oefenprogramma voor Engelse woordjes.

Leerlingen oefenen zelfstandig en altijd op hun eigen niveau.

Oefenweb is ontstaan aan de Universiteit van Amsterdam en werkt er nog altijd mee samen. Als eerste in Nederland ontwikkelde Oefenweb een 100% adaptief oefenprogramma. Voor leerkrachten is er een zg dashboard, waarmee je in één oogopslag ziet waar de leerlingen staan en wat ze nog moeten oefenen. Nakijken en toetsen afnemen is niet nodig. Daarnaast levert het dashboard cruciale informatie voor docent, school en bestuur!

Wat gebeurt na de gratis periode (t/m schooljaar 2022-2023)

Dan wordt dit project geëvalueerd door de stichting en door Prowise
met als uitkomst één van de volgende twee opties:

  1. Nogmaals een gratis periode voor Suriname, Curaçao, Aruba en Bonaire.
  2. Tegen betaling (maar dan maximaal 50% van de dán geldende prijs in Nederland)
    (momenteel is dat in Nederland € 4 per leerling per jaar)

voor meer informatie mail naar

     Louis Hilgers
     secretaris Stichting TienTotZestien

 


Meld uw school of (educatieve) stichting aan!     

    -->