Kleurenblind

Op verzoek van Stichting Contribute heeft Educos i.s.m. Stichting TienTotZestien een concept ontwikkeld voor spel-, speel-, les- en leermateriaal op het gebied van Racisme en Discriminatie bestrijding / bewustwording.

Gekozen is voor een spelaanpak op basis van het kwartetspel, waarbij rolmodellen in de kleuren zwart, geel rood en wit worden afgebeeld. Het motto is ‘Color doesn’t matter‘ naar aanleiding van de ‘Black Live Matter’s  beweging. De basis is het fysieke spel en de digitale game ondersteund door zg Lesbrieven-voor-Leerlingen. Met behulp van de lesbrieven (factsheet / praatpapier) kunnen leerlingen presentaties verzorgen over Racisme en Disicriminatie aan hun medeleerlingen. De leerkracht / docent is dan de medeleerling- achter-in-de-klas.

Als werktitel is vooralsnog gekozen voor KLEURENBLIND.

Door allerlei omstandigheden kan Educos i.s.m. Stichting TienTotZestien het project zelf niet realiseren. Wel hopen wij dat er een goede partner wordt gevonden die het concept wel kan realiseren.

 

 

-->