INITIATIEF VOOR LEER-, LES- EN SPEELMATERIAAL OVER RACISME EN DISCRIMINATIE

Met behulp van het oer-Nederlandse kwartetspel
op speels/serieuze manier discussie en daarmee
tevens meer bewustwording bevorderen over
de grote impact van racisme en discriminatie.

-->